Học viên new talent

Trang chủ | Anh văn giao tiếp | Basic Level - Tiếng Anh giao tiếp cơ bản

Khóa Tiếng Anh giao tiếp cơ bản 

Dành cho những người chưa biết gì về Tiếng Anh hoặc bị mất căn bản muốn học lại từ đầu, gồm hai cấp độ:

 

GRADE 1

GRADE 1

Học viên sẽ được học lại từ những kiến thức cơ bản nhất như: bảng chữ cái trong tiếng Anh, cách phát âm chuẩn, một số nguyên tắc nối âm cơ bản trong Tiếng Anh giọng Mỹ.

Mỗi buổi học, học viên sẽ được cung cấp từ 25 đến 30 từ vựng thông dụng trong cuộc sống, phương pháp học tiếng Anh Multiple Intelligences của trường Anh ngữ Tài Năng Mới sẽ giúp học viên học thuộc từ vựng ngay tại lớp thông qua hình ảnh màu, cử chỉ điệu bộ của giáo viên.

Hoàn thành cấp độ 1, học viên có thể giao tiếp thành thạo ít nhất 1000 câu thông dụng trong cuộc sống.

GRADE 2

GRADE 2

Ở cấp độ này, học viên sẽ được mở rộng vốn từ vựng và nâng cao kỹ năng nói. Hoàn thành cấp độ 2, học viên có thể nói và viết thành thạo ít nhất 2500 câu thông dụng với những mẫu câu dài. 

Ngoài ra, học viên còn được học chuẩn âm, luyến âm để nghe tốt hơn và nói tự nhiên hơn chứ không đọc từng chữ như trong tiếng Việt.

FORM ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

Họ và tên *
Số điện thoại *
Ngày tháng năm sinh *
Email *
Đăng ký lớp học *
Thời gian học *
^ Back to Top