Thông báo mở Lớp MIỄN PHÍ cho các bạn cần Lấy lại Căn bản tiếng Anh TOEIC

Buổi ngoại khóa ngày 20/11

Cám ơn các em đã dành những tình cảm tốt đẹp cho các Thầy Cô và nhân viên của New Talent nhân ngày Hiến Chương Nhà Giáo Việt Nam 20/11/2022 New Talent sẽ nhớ mãi những kỹ niệm này! 

Lớp TOEIC 3 – Giải đề

Lớp TOEIC 3 – Giải Đề Những ai cần học lớp này? Tất cả các bạn đã hoàn tất Lớp TOEIC 2 hoặc đã thi TOEIC đạt 450 hoặc đã có kiến thức chuyên sâu về Ngữ pháp, Từ vựng & bài thi TOEIC có thể học lớp này. Đạt được gì sau khi học […]

Lớp TOEIC 2 – Step by Step

Lớp TOEIC 2 – Step By Step Những ai cần học lớp này? Tất cả các bạn đã hoàn tất Lớp TOEIC 1 hoăc đã có căn bản tiếng Anh TOEIC như Từ loại, Chia động từ, Mệnh đề quan hệ, … có thể bắt đầu học lớp này. Đạt được gì sau khi học […]

Lớp TOEIC 1 – Lấy Lại Căn Bản

Lớp TOEIC 1 – Lấy Lại Căn Bản Những ai cần học lớp này? Tất cả các bạn bị mất căn bản hoặc chưa vững các kiến thức căn bản liên quan đến TOEIC: Từ loại, Chia động từ, Mệnh đề quan hệ, … nên theo học lớp này. Đạt được gì sau khi học […]