Thông báo mở Lớp MIỄN PHÍ cho các bạn cần Lấy lại Căn bản tiếng Anh TOEIC

Cám ơn các em đã dành những tình cảm tốt đẹp cho các Thầy Cô và nhân viên của New Talent nhân ngày Hiến Chương Nhà Giáo Việt Nam 20/11/2022

New Talent sẽ nhớ mãi những kỹ niệm này!