Thông báo mở Lớp MIỄN PHÍ cho các bạn cần Lấy lại Căn bản tiếng Anh TOEIC

Lớp TOEIC 2 – Step By Step

Những ai cần học lớp này?

Tất cả các bạn đã hoàn tất Lớp TOEIC 1 hoăc đã có căn bản tiếng Anh TOEIC như Từ loại, Chia động từ, Mệnh đề quan hệ, ... có thể bắt đầu học lớp này.

Thông báo: Lớp MIỄN PHÍ cho các bạn cần Lấy lại Căn bản tiếng Anh TOEIC

Đạt được gì sau khi học lớp này?

Sau 15 buổi học của lớp này, bạn sẽ nắm được các kiến thức chuyên sâu về Ngữ Pháp, Từ Vựng & Kỹ năng làm từng dạng câu hỏi của bài thi TOEIC.

Ngữ Pháp Chuyên Sâu

 • Nắm vững và ỨNG DỤNG 8 chuyên đề ngữ pháp luôn xuất hiện trong TOEIC.
 • Giáo trình TINH GỌN được biên soạn bởi thầy Sơn cô Xuyến.
 • Được trang bị KỸ NĂNG GIẢI NHANH cho từng dạng câu hỏi.
 • Hệ thống kiến thức STEP BY STEP, từ dễ đến khó cho từng chủ đề giúp dễ nhớ và dễ vận dụng.
 • Tự tin phân tích ngữ pháp cho các câu hỏi trong bài thi TOEIC sau khi kết thúc Lớp TOEIC 2.

Từ Vựng Chuyên Sâu

 • Được trang bị đầy đủ từ vựng trọng tâm trong bài thi TOEIC.
 • Phương pháp học hiện đại & hiệu quả: kết hợp Hình ảnh, Âm thanh, Phát âm và Tool học từ vựng Lặp Lại Ngắt Quãng. Đặc biệt là học từ vựng qua cụm từ (collocation) và câu ví dụ, ỨNG DỤNG vào TOEIC chứ không học list từ riêng lẻ, giúp ghi nhớ lâu hơn gấp nhiều lần.

Bài thi TOEIC

 • Nắm rõ cấu trúc bài thi TOEIC & các dạng câu hỏi thường gặp.
 • Luyện nghe Part 2, 3 & 4 với Ứng dụng đặc biệt được thiết kế Step-By-Step, trang bị từ vựng, phát âm, cảm âm, nghe hiểu trước khi ứng dụng vào nghe câu hỏi TOEIC, cam kết tăng kỹ năng nghe đáng kể sau khóa học.
 • Luyện Đọc Part 5 & 6.
 • Lộ trình tiếp theo sau khi học Lớp này?