Thông báo mở Lớp MIỄN PHÍ cho các bạn cần Lấy lại Căn bản tiếng Anh TOEIC

New Talent tổ chức cho các bạn học viên tăng kỹ năng giao tiếp qua hoạt động giao lưu trực tiếp với người nước ngoài.