Thông báo mở Lớp MIỄN PHÍ cho các bạn cần Lấy lại Căn bản tiếng Anh TOEIC

Lớp TOEIC 1 – Lấy Lại Căn Bản

Những ai cần học lớp này?

Tất cả các bạn bị mất căn bản hoặc chưa vững các kiến thức căn bản liên quan đến TOEIC: Từ loại, Chia động từ, Mệnh đề quan hệ, ... nên theo học lớp này.

Thông báo: Lớp MIỄN PHÍ cho các bạn cần Lấy lại Căn bản tiếng Anh TOEIC

Đạt được gì sau khi học lớp này?

Ngữ Pháp

  • Nắm ngữ pháp căn bản THIẾT YẾU cho TOEIC.
  • Giáo trình TINH GỌN được biên soạn bởi thầy Sơn & cô Xuyến - giáo viên hơn 20 năm kinh nghiệm.
  • Chỉ học những gì CẦN & ĐỦ cho TOEIC, không học lan man mất thời gian & công sức.

Từ Vựng

  • Được trang bị từ vựng cơ bản cho TOEIC.
  • Phương pháp học hiện đại & hiệu quả: kết hợp Hình ảnh, Âm thanh, Phát âm và Tool học từ vựng Lặp Lại Ngắt Quãng. Đặc biệt là học từ vựng ỨNG DỤNG vào TOEIC chứ không học list từ riêng lẽ.

Đề thi TOEIC

  • Biết tổng quan về bài thi TOEIC.
  • Luyện nghe Part 1.
  • Luyện Đọc Part 5 (1 phần).

Lộ trình tiếp theo sau khi học Lớp này?